Pritong Manok Pwede Sa May Gerd, Acid Reflux. Luto Tayo!.